Det förklarar varför det är problem att få en bra skoterled som underlaget ser ut.
Så här ser det ut en sträcka på ca 900meter