Välkommen

Välkommen till Fritids - och skoterföreningen Nord 

Fritids -och skoterföreningen Nord har 40 mil skoterled som vi underhåller från november till april med trampning, pistning och sladdning. Under barmarksperioden så förekommer underhåll med röjning och tillsyn. Notera att arbete som utförs av Fritids- och skoterföreningen Nord är helt baserad på ideell arbetskraft.

Gällivare Kommun är huvudansvarig för skoterlederna och Fritids- och skoterföreningen Nord sköter driften av dem. Dialog sker kontinuerligt där parterna fastställer gemensamt när skoterleder och isöverfarter är framkomliga och framför allt säkra. Information om när ledsystemen är farbara samt avstängda för säsongen hittar du på Gällivare kommuns hemsida Portalen - Gällivare kommun (gallivare.se) samt på våra sociala medier.

  • Malmberget till Linaälv (Kieble)
  • Gällivare till Allavare
  • Gällivare till Vuottas via Nattavaara
  • Dundret runt leden

Fritids -och skoterföreningen Nord har ett uppdrag av Gällivare kommun att sköta driften på skoterlederna:

Med vänlig hälsning

Fritids och skoterföreningen Nord