Miljöombud

Miljöombud

Benny Karlberg

Mobil: 070- 349 74 01

FSF:s styrelse och medlemmar har alla ett ansvar för miljöarbetet. Men föreningen har också ett miljöombud med särskilt ansvar.

Miljöombudets uppdrag

  • Utgöra stöd till miljöarbetet.
  • Rapportera hur miljöarbetet fortgår.
  • Samordna och driva på miljöarbetet på lokal nivå, i vissa fall regional.
  • Utgöra en kontaktperson och länk mellan FSF Nord och Gällivare kommun.
  • Sköta informationsspridning av central information till styrelse och medlemmar, Gällivare kommun etcetera.
  • Återkoppla synpunkter på miljöarbetet.
  • Delta i utbildning, informationsträffar etcetera som anordnas av kommun eller andra aktörer för miljöombud.
  • Planera, samordna och ta fram underlag inför årsmötet.