Kontakt

Kontaktuppgifter
Fritids och skoterföreningen Nord
Besöksadress: Sandviksvägen 11
982 38 Gällivare


Box 291
982 22 Gällivare
Organisationsnummer: 897900 – 3699

Ordförande: Peter Reinfors
Mobil: 072 - 203 72 95
E-post: fsfnord@telia.com 


Miljöombud
Benny Karlberg
Mobil: 070-349 74 01
E-post: jucbenny@gmail.com


Jämställdhets – och
policyansvarig
Peter Reinfors
Mobil: 072-203 72 95
E-post: fsfnord@telia.com


Styrelsens sammansättning
I enlighet med årsmötet 2024-03-19


Ordförande: Peter Reinfors
Viceordförande: Jonas Hagström
Kassör: Robert Lundberg
Sekreterare: Minette Zedig
Ledamot: Andreas Lindberg
Ledamot: David Lantto
Suppleant: Maria Johansson

Revisorer: Benny Karlberg och Tommy West